طباخی کوثر شعبه مرکزی


مدیریت :

علی اصغر صادقی


دسته بندی شغلی :

چلوکبابی آشپزخانه و رستوران

اطلاعات تماس

تماس تلفنی

شماره موبایل :

۰۹۱۵۲۱۵۷۸۲۶

شماره موبایل :

05138689585


تلفن :

05138689585


موبایل :

۰۹۱۵۲۱۵۷۸۲۶


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - نبش هنرستان ۱۹


توضیحات شغلی :


ساعت کار :

۲۴ ساعته


امتیاز به این واحد :