طباخی کوثر شعبه مرکزی


مدیریت :

علی اصغر صادقی


دسته بندی شغلی :

چلوکبابی آشپزخانه و رستوران


تلفن :

05138689585


موبایل :

09152157826


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - نبش هنرستان ۱۹


توضیحات شغلی :


ساعت کار :

۲۴ ساعته


امتیاز به این واحد :