آموزشگاه پاپیروس


مدیریت :

مرضیه شمس


دسته بندی شغلی :

آموزشگاههای هنری موسیقی و بازیگری


تلفن :

05142233432


موبایل :

09153522529


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - - نیشابور-فردوسی شمال۱۲ پلاک ۸۱


توضیحات شغلی :


ساعت کار :


امتیاز به این واحد :