شرکت اهک مروارید شرق


مدیریت :

محمد سهیلی


دسته بندی شغلی :

مصالح ساختمانی


تلفن :

-


موبایل :

09335571469


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - جاده سیمان روبوری کارخانه رب بهشهر


توضیحات شغلی :


ساعت کار :

۸تا۲۲شب


امتیاز به این واحد :