نوشت افزار اندیشه


مدیریت :

احمدرجبی مقدم


دسته بندی شغلی :

کتاب فروشان ولوازم التحریروتجهیزات اداری


تلفن :

05144657385


موبایل :

09151732435


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - سبزوار - سبزوار-آخر۳۰متری دانشگاه-روبروی دانشگاه۲۷


توضیحات شغلی :


ساعت کار :

۷الی۱۳- ۱۶:30الی۲۱:۳۰


امتیاز به این واحد :