مواد غذایی تفضلی و پسران


مدیریت :

اسفندیار تفضلی


دسته بندی شغلی :

عمده فروشان مواد غذایی


تلفن :

05133663106


موبایل :

09013330275


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - استان خراسان رضوی مشهد انتهای بلوار مصلی مجتمع تجاری خشکبار فاز یک غرفه 92


توضیحات شغلی :


ساعت کار :

8:30 تا 18:30


امتیاز به این واحد :