روشنایی سلمان


مدیریت :

سید رضازاده


دسته بندی شغلی :

تزئینات داخلی ساختمان

اطلاعات تماس

تماس تلفنی

شماره موبایل :

09151101008

شماره موبایل :

05132232234


تلفن :

05132232234


موبایل :

09151101008


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - مشهد . خیابان آخوند خراسانی .بین آخوند خراسانی 10 و 12


توضیحات شغلی :


ساعت کار :

10الی 13 و 17 الی 21


امتیاز به این واحد :