هلیا


مدیریت :

عزت قرایی مقدم


دسته بندی شغلی :

آرایشگران وپیرایشگران زنانه


تلفن :

55226292


موبایل :

09152329117


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - کاشمر - شهرستان کاشمر خیابان بهبودی جنب پست بانگ و گلفروشی


توضیحات شغلی :


ساعت کار :

9 تا 1 بعدازظعر از 4 تا 8


امتیاز به این واحد :