آتلیه رابو


مدیریت :

حمید قربانی


دسته بندی شغلی :

خدمات


تلفن :

05136038279


موبایل :

09151133481


وبسایت :

htpss09151133481


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - آزادشهر،امامت ۳۵،بلوار آموزگار،آموزگار۸،پلاک۴۱،آتلیه رابو


توضیحات شغلی :


ساعت کار :

۸تا۲ ، ۵ تا۱۰


امتیاز به این واحد :