آرایشگاه معصومی


مدیریت :

معصومی


دسته بندی شغلی :

خدمات

اطلاعات تماس

تماس تلفنی

شماره موبایل :

۰۹۳۰۱۶۵۹۵۹۲

شماره موبایل :

5137419060


تلفن :

5137419060


موبایل :

۰۹۳۰۱۶۵۹۵۹۲


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - شیرودی ۴


توضیحات شغلی :


ساعت کار :

۸تا ۱۴


امتیاز به این واحد :