پخش مواد غذایی کریمی


مدیریت :

کریمی


دسته بندی شغلی :

خواروبار ولبنیات فروشان


تلفن :

05133684137


موبایل :

09151173660


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - رستمی۲۲، روبروی پ۵۵


توضیحات شغلی :


ساعت کار :

۷صبح تااذان مغرب.شنبه تا۴ شنبه


امتیاز به این واحد :