باشگاه ورزشی یوگا تبسم


مدیریت :

هاشمی


دسته بندی شغلی :

ورزش


تلفن :

05132228366


موبایل :

09153168762


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - خیابان چمران 5/1 یا دانشگاه 12 پلاک 208


توضیحات شغلی :


ساعت کار :


امتیاز به این واحد :