خشکشویی قدس


مدیریت :

حسین بوستانی


دسته بندی شغلی :

خشکشویی و لباسشویی

اطلاعات تماس

تماس تلفنی

شماره موبایل :

۰۹۳۹۷۶۸۵۴۷۴

شماره موبایل :

05137685474


تلفن :

05137685474


موبایل :

۰۹۳۹۷۶۸۵۴۷۴


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - خیابان فرهاد ۲۵ نبش کوچه نمایندگی نوشابه


توضیحات شغلی :


ساعت کار :

۸صبح لغایت۲۱:۳۰


امتیاز به این واحد :