خشکشویی قدس


مدیریت :

حسین بوستانی


دسته بندی شغلی :

خشکشویی و لباسشویی


تلفن :

05137685474


موبایل :

09153003235


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - خیابان فرهاد ۲۵ نبش کوچه نمایندگی نوشابه


توضیحات شغلی :


ساعت کار :

۸صبح لغایت۲۱:۳۰


امتیاز به این واحد :