تابلو سازی و پارچه نویسی


مدیریت :

سید علی اصغری


دسته بندی شغلی :

تابلوسازان وتابلونویسان

اطلاعات تماس

تماس تلفنی

شماره موبایل :

۰۹۳۳۵۴۸۰۷۶۳

شماره موبایل :

05133710045


تلفن :

05133710045


موبایل :

۰۹۳۳۵۴۸۰۷۶۳


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - میدان بار رضوی خیابان کارگر رازی


توضیحات شغلی :


ساعت کار :

هشت صبح الی نه شب به صورت دائم


امتیاز به این واحد :