پرسکاری چوپ


مدیریت :

محمد جواد مکاری


دسته بندی شغلی :

خدمات


تلفن :

05136221872


موبایل :

09152397561


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - فلاحی ۶۲


توضیحات شغلی :


ساعت کار :

8 الی۲۱


امتیاز به این واحد :