پرسکاری چوپ


مدیریت :

محمد جواد مکاری


دسته بندی شغلی :

خدمات

اطلاعات تماس

تماس تلفنی

شماره موبایل :

۰۹۱۵۲۳۹۷۵۶۱

شماره موبایل :

05136221872


تلفن :

05136221872


موبایل :

۰۹۱۵۲۳۹۷۵۶۱


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - فلاحی ۶۲


توضیحات شغلی :


ساعت کار :

8 الی۲۱


امتیاز به این واحد :