نان تنوری گندمک


مدیریت :

محمد جمعه پور طرقی


دسته بندی شغلی :

نانوایان


تلفن :

05133931718-05133931719-05133929529


موبایل :

09362549020


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - شهرک طرق ساعی۳۷چ اول سمت چپ پ۲۶۱


توضیحات شغلی :


ساعت کار :

۹_۲۴ یکسره


امتیاز به این واحد :