خدماتی حسنی


مدیریت :

مرتضی حسنی


دسته بندی شغلی :

لوله ولوازم بهداشتی ساختمان و کاشی سرامیک


تلفن :

05132574373


موبایل :

09157882808


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - خیبان جانباز بلوار سجاد مشهد مال


توضیحات شغلی :


ساعت کار :

6الا22


امتیاز به این واحد :