باطری سازی نور طلایی


مدیریت :

محمد رضا طلایی


دسته بندی شغلی :

باطری سازان و باطری فروشان

اطلاعات تماس

تماس تلفنی

شماره موبایل :

۰۹۳۶۵۵۹۳۰۳۸

شماره موبایل :

05133424240


تلفن :

05133424240


موبایل :

۰۹۳۶۵۵۹۳۰۳۸


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - بلوار جمهوری بین جمهوری سیزده وچهار را گاراژدارها


توضیحات شغلی :


ساعت کار :

۸-۱۹


امتیاز به این واحد :