عطاری کیمیا


مدیریت :

جعفر قدیمی


دسته بندی شغلی :

گیاهان دارویی

اطلاعات تماس

تماس تلفنی

شماره موبایل :

۰۹۳۰۵۱۱۱۷۷۰

شماره موبایل :

-


تلفن :

-


موبایل :

۰۹۳۰۵۱۱۱۷۷۰


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - فردوسی ۱۳ ثمانه نبش ثمانه ۱


توضیحات شغلی :


ساعت کار :

۸.۳۰الی۱۱شب


امتیاز به این واحد :