عطاری اندیشه مطهر


مدیریت :

مهدی کفاش


دسته بندی شغلی :

گیاهان دارویی

اطلاعات تماس

تماس تلفنی

شماره موبایل :

09151013047

شماره موبایل :

05137134283


تلفن :

05137134283


موبایل :

09151013047


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - مشهد . داخل مطهری شمالی 17 بین 17/6 و 17/8 پلاک 52


توضیحات شغلی :


ساعت کار :

9/30 الی 13 و 16/30 الی ۲۰/۳۰


امتیاز به این واحد :