باطری فروشی حکم آبادی


مدیریت :

حسن حکم آبادی


دسته بندی شغلی :

باطری سازان و باطری فروشان

اطلاعات تماس

تماس تلفنی

شماره موبایل :

09155166629

شماره موبایل :

05132763800


تلفن :

05132763800


موبایل :

09155166629


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - چ گاز رسالت روبروی مقداد۱


توضیحات شغلی :


ساعت کار :

8 الی۱۳؛۱۵الی۲۰


امتیاز به این واحد :