سایه سرخابی


مدیریت :

حیدری


دسته بندی شغلی :

آرایشگران وپیرایشگران زنانه

اطلاعات تماس

تماس تلفنی

شماره موبایل :

۰۹۳۶۳۳۷۷۸۷۲

شماره موبایل :

05137288934


تلفن :

05137288934


موبایل :

۰۹۳۶۳۳۷۷۸۷۲


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - کریمی ۲۶ پلاک ۸


توضیحات شغلی :


ساعت کار :

۱۰الی ۱۴و۴الی۸


امتیاز به این واحد :