زیبایی ادنا


مدیریت :

عاطفه چمبری


دسته بندی شغلی :

آرایشگران وپیرایشگران زنانه

اطلاعات تماس

تماس تلفنی

شماره موبایل :

0903990540

شماره موبایل :

05135023914


تلفن :

05135023914


موبایل :

0903990540


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - وکیل آباد 67


توضیحات شغلی :


ساعت کار :


امتیاز به این واحد :