کارگاه آبنبات سیفی


مدیریت :

احمد سیفی


دسته بندی شغلی :

نبات وآبنبات ریزان

اطلاعات تماس

تماس تلفنی

شماره موبایل :

۰۹۳۸۸۳۶۷۶۹۵

شماره موبایل :

05133649280


تلفن :

05133649280


موبایل :

۰۹۳۸۸۳۶۷۶۹۵


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - خ ۱۷ شهریور شهید صدوقی مقابل صدوقی ۱۱


توضیحات شغلی :


ساعت کار :

۸تا ۱


امتیاز به این واحد :