گچکاری ولی خانی


مدیریت :

محمدولی خانی


دسته بندی شغلی :

گچ بری و گچکاری

اطلاعات تماس

تماس تلفنی

شماره موبایل :

09370100325-09383377026

شماره موبایل :

05136580637


تلفن :

05136580637


موبایل :

09370100325-09383377026


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - بلوارتوس


توضیحات شغلی :


ساعت کار :


امتیاز به این واحد :