خدمات فنی رضا


مدیریت :

رضامرادزاده


دسته بندی شغلی :

تعمیرکاران لوازم خانگی

اطلاعات تماس

تماس تلفنی

شماره موبایل :

۰۹۱۵۹۵۲۶۴۴۲

شماره موبایل :

05155429727


تلفن :

05155429727


موبایل :

۰۹۱۵۹۵۲۶۴۴۲


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - بردسکن - بردسکن بلوارمطهره نبش مطهری۴


توضیحات شغلی :


ساعت کار :


امتیاز به این واحد :