نبات آبنبات ارجمندی


مدیریت :

غلامرضا ارجمندی


دسته بندی شغلی :

نبات وآبنبات ریزان

اطلاعات تماس

تماس تلفنی

شماره موبایل :

09157081889-09354427890

شماره موبایل :

05137413006


تلفن :

05137413006


موبایل :

09157081889-09354427890


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - خواجه ربیع بلوار بیست دو بهمن،بهمن 13قنادی ارجمندی غ


توضیحات شغلی :


ساعت کار :

8صبح-13و16-21


امتیاز به این واحد :