پارچه سعدی


مدیریت :

حسن جاهدیزاده


دسته بندی شغلی :

پارچه فروشان

اطلاعات تماس

تماس تلفنی

شماره موبایل :

۰۹۱۵۸۲۷۴۲

شماره موبایل :

05132250608


تلفن :

05132250608


موبایل :

۰۹۱۵۸۲۷۴۲


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - خیابان سعدی سعدی ۲


توضیحات شغلی :


ساعت کار :

۹تا۱۴ و۱۶تا۲۲


امتیاز به این واحد :