پارچه سرای سید حسینی


مدیریت :

سید محمود حسینی طربقه هی


دسته بندی شغلی :

پارچه فروشان

اطلاعات تماس

تماس تلفنی

شماره موبایل :

۰۹۳۷۴۷۰۹۴۹۹

شماره موبایل :

05138597037


تلفن :

05138597037


موبایل :

۰۹۳۷۴۷۰۹۴۹۹


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - ضلع جنوبی بازار رضا نبش شیخ طوسی ۹


توضیحات شغلی :


ساعت کار :

۹ الی ۲۳


امتیاز به این واحد :