صنایع آتش نشانی آذرپاد


مدیریت :

محمد ابراهیمی


دسته بندی شغلی :

اطلاعات تماس

تماس تلفنی

شماره موبایل :

۰۹۱۵۳۱۰۵۸۲۶-۰۹۱۵۴۰۶۵۸۲۶

شماره موبایل :

05137111091-05137111092-0513713812


تلفن :

05137111091-05137111092-0513713812


موبایل :

۰۹۱۵۳۱۰۵۸۲۶-۰۹۱۵۴۰۶۵۸۲۶


وبسایت :

www.azarpad125


آدرس :

- - موسوی قوچانی مقابل سازمان آتش نشانی مرکزی


توضیحات شغلی :


ساعت کار :

۸ الی۱۸یکسره


امتیاز به این واحد :