پارچه سرای آذری


مدیریت :

هادی آذری


دسته بندی شغلی :

پارچه فروشان

اطلاعات تماس

تماس تلفنی

شماره موبایل :

۰۹۱۵۳۲۴۳۹۸۹

شماره موبایل :

05136098048


تلفن :

05136098048


موبایل :

۰۹۱۵۳۲۴۳۹۸۹


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - مشهد استقلال بعدازاستقلال۳ نرسیده به چهارراه میلاد پارچه برای آذری


توضیحات شغلی :


ساعت کار :

9الا۲۳ شب


امتیاز به این واحد :