ماشینهای اداری نخعی

عضویت : 1396/11/23

انقضا : 1397/11/23


مدیریت :

محمدحسین نخعی


دسته بندی شغلی :

خدمات رایانه ای و ماشین های اداری

اطلاعات تماس

تماس تلفنی

شماره موبایل :

۰۹۳۹۸۶۷۰۵۰۸-۰۹۱۵۸۲۰۵۰۸۸-۰۹۱۵۱۶۷۰۸۵۷

شماره موبایل :

05133662653


تلفن :

05133662653


موبایل :

۰۹۳۹۸۶۷۰۵۰۸-۰۹۱۵۸۲۰۵۰۸۸-۰۹۱۵۱۶۷۰۸۵۷


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - بلوارمصلی بین مصلی۲۱و۲۳


توضیحات شغلی :


ساعت کار :

۸الی۱۴-۱۶ الی۲۱


امتیاز به این واحد :