پارچه هاشمی


مدیریت :

امیرهاشمی


دسته بندی شغلی :

پارچه فروشان

اطلاعات تماس

تماس تلفنی

شماره موبایل :

09159134775-09159084955

شماره موبایل :

05133682107


تلفن :

05133682107


موبایل :

09159134775-09159084955


وبسایت :

amirhashmi6413@jimail.ir


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - مشهد نواب صفوی 2 جنب دادگاه ثامن پارچه سرای حجاب هاشمی


توضیحات شغلی :


ساعت کار :

8-21


امتیاز به این واحد :