گچکاری و رابیتس کاری


مدیریت :

علی رضایی


دسته بندی شغلی :

ساختمان

اطلاعات تماس

تماس تلفنی

شماره موبایل :

۰۹۱۵۶۵۶۱۵۵۶-۰۹۳۰۹۶۶۲۹۲۰-۰۹۰۱۳۴۹۱۵۵۶

شماره موبایل :

05132143565


تلفن :

05132143565


موبایل :

۰۹۱۵۶۵۶۱۵۵۶-۰۹۳۰۹۶۶۲۹۲۰-۰۹۰۱۳۴۹۱۵۵۶


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - طلاب


توضیحات شغلی :


ساعت کار :

همه روزه و تمام وقت


امتیاز به این واحد :