فروشگاه برک


مدیریت :

علی برک شاهی


دسته بندی شغلی :

پارچه فروشان

اطلاعات تماس

تماس تلفنی

شماره موبایل :

۰۹۳۶۸۱۷۹۲۵۵

شماره موبایل :

05132727510


تلفن :

05132727510


موبایل :

۰۹۳۶۸۱۷۹۲۵۵


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - گازشرقی نبش مقداد۱۵


توضیحات شغلی :


ساعت کار :

۹الی۱۳-۱۶ الی۲۱


امتیاز به این واحد :