خیاط مردانه ساجدی


مدیریت :

محسن ساجدی


دسته بندی شغلی :

آموزشگاههای خیاطی

اطلاعات تماس

تماس تلفنی

شماره موبایل :

۰۹۱۵۱۵۹۳۷۸۴

شماره موبایل :

05137110092


تلفن :

05137110092


موبایل :

۰۹۱۵۱۵۹۳۷۸۴


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - خیابان عبادی عبادی۱۸ حسین باشی روبروی حسین باشی۸ خیاط ساجدی


توضیحات شغلی :


ساعت کار :

۹الی ۱۴-۱۷ الی ۲۲


امتیاز به این واحد :