پارچه بله برون


مدیریت :

مهرداد شیروانی


دسته بندی شغلی :

پارچه فروشان

اطلاعات تماس

تماس تلفنی

شماره موبایل :

شماره موبایل :

0512250905


تلفن :

0512250905


موبایل :


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - چهارراه خسروی بازارفردوسی پلاک50


توضیحات شغلی :


ساعت کار :


امتیاز به این واحد :