نبات وابنبات اصغرپور


مدیریت :

حسین اصغ رپور


دسته بندی شغلی :

نبات وآبنبات ریزان

اطلاعات تماس

تماس تلفنی

شماره موبایل :

۰۹۱۵۵۰۱۵۸۲۰

شماره موبایل :

05132210573


تلفن :

05132210573


موبایل :

۰۹۱۵۵۰۱۵۸۲۰


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - خ نوغان بین ۱۰ ۱۲


توضیحات شغلی :


ساعت کار :

۸ت۱و۴ت۱۰


امتیاز به این واحد :