فروش قهوه و تجهیزات


مدیریت :

سعید نمازی


دسته بندی شغلی :

آبمیوه وبستنی وفالوده

اطلاعات تماس

تماس تلفنی

شماره موبایل :

۰۹۳۶۲۱۵۹۰۸۹

شماره موبایل :

051360625784


تلفن :

051360625784


موبایل :

۰۹۳۶۲۱۵۹۰۸۹


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - سفارش انلاین


توضیحات شغلی :


ساعت کار :


امتیاز به این واحد :