پیتزا ویونا


مدیریت :

هادی مقیم


دسته بندی شغلی :

اطلاعات تماس

تماس تلفنی

شماره موبایل :

شماره موبایل :

05138699000-05138641552


تلفن :

05138699000-05138641552


موبایل :


وبسایت :


آدرس :

- - خ هفت تیر بین۱۳و۱۵


توضیحات شغلی :


ساعت کار :

۱۱الی۲۴یکسره


امتیاز به این واحد :