زنانه دوزی زرین


مدیریت :

طاهره زرئی


دسته بندی شغلی :

خیاطان زنانه و مزون

اطلاعات تماس

تماس تلفنی

شماره موبایل :

۰۹۳۸۷۷۸۱۹۲۶

شماره موبایل :

05137275237


تلفن :

05137275237


موبایل :

۰۹۳۸۷۷۸۱۹۲۶


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - عبادی۱۸-نبش حسین باشی۳-زنانه دوزی زرین


توضیحات شغلی :


ساعت کار :

۹الی۱۳-۱۶الی۲۱


امتیاز به این واحد :