عطرسیدجواد


مدیریت :

سیدجوادزینلی موسوی


دسته بندی شغلی :

لوازم آرایشی وبهداشتی

اطلاعات تماس

تماس تلفنی

شماره موبایل :

۰۹۱۵۳۱۴۴۹۰۴

شماره موبایل :

05133660778


تلفن :

05133660778


موبایل :

۰۹۱۵۳۱۴۴۹۰۴


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - بازاررضامقابل بانک ملت


توضیحات شغلی :


ساعت کار :


امتیاز به این واحد :