آیزاپ صنعت


مدیریت :

حامد تقی پور


دسته بندی شغلی :

الکتریکی تابلو سازان وبرق صنعتی

اطلاعات تماس

تماس تلفنی

شماره موبایل :

09153126064

شماره موبایل :

05137239192


تلفن :

05137239192


موبایل :

09153126064


وبسایت :

www.isupsanat.ir


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - نبش سنایی 15


توضیحات شغلی :


ساعت کار :


امتیاز به این واحد :