اتولاستیک امیر


مدیریت :

امیر عباسی


دسته بندی شغلی :

لاستیک وپنچر گیری

اطلاعات تماس

تماس تلفنی

شماره موبایل :

۰۹۳۶۰۷۴۸۴۸۵-۰۹۳۵۶۹۵۹۸۳۳-۰۹۱۵۲۲۲۹۷۳۹

شماره موبایل :

05138228314


تلفن :

05138228314


موبایل :

۰۹۳۶۰۷۴۸۴۸۵-۰۹۳۵۶۹۵۹۸۳۳-۰۹۱۵۲۲۲۹۷۳۹


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - بلوار پیروزی بلوار دلاوران خیابان پایداری بین پایداری ۸و۱۰


توضیحات شغلی :


ساعت کار :

۷:۳۰الی۲۳ یکسره


امتیاز به این واحد :