اتومبیل کرایه علیزاده


مدیریت :

علی اکبر علیزاده


دسته بندی شغلی :

موسسات توریستی واتومبیل کرایه و تاکسی تلفنی

اطلاعات تماس

تماس تلفنی

شماره موبایل :

۰۹۱۵۱۱۰۴۴۷۱-۰۹۱۵۳۱۶۸۹۸۷

شماره موبایل :

05137272246-05137111165-05137275929


تلفن :

05137272246-05137111165-05137275929


موبایل :

۰۹۱۵۱۱۰۴۴۷۱-۰۹۱۵۳۱۶۸۹۸۷


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - خ توحید بین۶و۸


توضیحات شغلی :


ساعت کار :

۹الی۲۲یکسره


امتیاز به این واحد :