پارچه سرای هدیه


مدیریت :

سید هادی ریحانی


دسته بندی شغلی :

پارچه فروشان

اطلاعات تماس

تماس تلفنی

شماره موبایل :

۰۹۱۵۳۰۲۱۵۷۰

شماره موبایل :

05137621099-05137616691


تلفن :

05137621099-05137616691


موبایل :

۰۹۱۵۳۰۲۱۵۷۰


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - انتهای فرامرز عباسی ۱۶ متری بهاران پلاک ۷۲


توضیحات شغلی :


ساعت کار :

۹الی ۱۴و ۱۷ الی۲۲


امتیاز به این واحد :