کاکتوس


مدیریت :

مهری


دسته بندی شغلی :

گل فروشان وسموم دفع آفات نباتی

اطلاعات تماس

تماس تلفنی

شماره موبایل :

۰۹۳۹۱۲۲۵۳۹۳

شماره موبایل :

09391225393


تلفن :

09391225393


موبایل :

۰۹۳۹۱۲۲۵۳۹۳


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - سبزوار - سبزوار


توضیحات شغلی :


ساعت کار :

8.00 الی ۱۹.۰۰


امتیاز به این واحد :