فرش ایران

عضویت : 1396/12/04

انقضا : 1397/12/04


مدیریت :

محسن محمد پور


دسته بندی شغلی :

فرش دستباف

اطلاعات تماس

تماس تلفنی

شماره موبایل :

۰۹۱۵۱۱۵۰۵۱۶-۰۹۱۵۵۱۵۹۵۶۱

شماره موبایل :

05138594490


تلفن :

05138594490


موبایل :

۰۹۱۵۱۱۵۰۵۱۶-۰۹۱۵۵۱۵۹۵۶۱


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - خ خاکی،نبش آخوند خراسانی ۳۱فرش ایران


توضیحات شغلی :


ساعت کار :

۹:۳۰تلی۱۳:۳۰و۱۷:۳۰الی۲۰:۳۰


امتیاز به این واحد :