مشهد صنعت

عضویت : 1396/12/09

انقضا : 1397/12/09


مدیریت :

جواد شهرستانکی


دسته بندی شغلی :

الکتریکی وسیم کشی ساختمان

اطلاعات تماس

تماس تلفنی

شماره موبایل :

۰۹۱۵۵۰۵۹۴۲۳-۰۹۱۵۳۲۱۲۴۲۶

شماره موبایل :

۰۵۱۳۷۲۸۰۰۸۸-۰۵۱۳۷۲۷۰۰۸۸-۰۵۱۳۷۲۷۱۱۴۹


تلفن :

۰۵۱۳۷۲۸۰۰۸۸-۰۵۱۳۷۲۷۰۰۸۸-۰۵۱۳۷۲۷۱۱۴۹


موبایل :

۰۹۱۵۵۰۵۹۴۲۳-۰۹۱۵۳۲۱۲۴۲۶


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - خیابان سنایی - نبش سنایی ۱۰


توضیحات شغلی :


ساعت کار :

۸الی ۲۱


امتیاز به این واحد :