لوازم قنادی و آبمیوه پاکسرشت

عضویت : 1396/12/13

انقضا : 1397/12/13

لوازم قنادی و آبمیوه پاکسرشت

مدیریت :

سید علی پاکسرشت


دسته بندی شغلی :

قنادان وشیرینی فروشان

اطلاعات تماس

تماس تلفنی

شماره موبایل :

۰۹۱۵۱۱۱۵۸۵۶-۰۹۰۱۵۸۶۷۳۵۳-۰۹۳۷۰۴۰۵۲۶۱

شماره موبایل :

05132239042-05132256156-05132251355


تلفن :

05132239042-05132256156-05132251355


موبایل :

۰۹۱۵۱۱۱۵۸۵۶-۰۹۰۱۵۸۶۷۳۵۳-۰۹۳۷۰۴۰۵۲۶۱


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - خیابان هاشمی نژاد هاشمی نژاد ۱۹/۱نبش قایمی۵


توضیحات شغلی :


ساعت کار :

8/۳۰الی۱۳/۳۰و۱۵/۳۰الی۱۹/۳۰


امتیاز به این واحد :