سنگبری صخره

عضویت : 1396/12/10

انقضا : 1397/12/10


مدیریت :

امید زمانیان فهیمی کاشانی


دسته بندی شغلی :

اطلاعات تماس

تماس تلفنی

شماره موبایل :

09153000830-09153148666

شماره موبایل :

05138704748-05138834267-05136651774


تلفن :

05138704748-05138834267-05136651774


موبایل :

09153000830-09153148666


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - ازادی 117 اولین سهراه سمت چپ


توضیحات شغلی :


ساعت کار :

8-17


امتیاز به این واحد :